Må vi lægge Shakespeares tekster på internettet?

Vi er i gang med at leve en hjemmeside omkring Shakespeare og andre lignede forfattere.

I den sammenhæng mener jeg at have hørt, at hvis blot det er mere end 70 år siden forfatteren er død, så er rettighederne frie.
 
Betyder dette at, vi gerne må ligge hans samlede værker på nettet (i hans navn selvfølgelig) uden af forvente at ville blive påtalt for dette?
 
Og at vi kan gøre det samme med andre forfattere?
 
Vi har hans samlede værker på en gammel CD-ROM, som vi havde tænkt os at kopiere det fra.

Kan vi komme til at krænke nogens rettigheder i den forbindelse?
 
Svar:

Du har helt ret i din antagelse om, at ophavsrettigheder gælder i 70 år efter ophavsmandens død.
 
Det står at læse i ophavsretslovens § 63:
 
"§ 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår. For filmværker varer ophavsretten dog, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer: (...)".
 

Du/I kan derfor frit benytte Shakespeares og lignende for længst afdøde forfatteres værker.

I kan i praksis godt benytte teksten fra Cd-rommen, men er teksten rent layoutmæssigt eller lignende givet et særligt særpræg på Cd-rommen, kan I ikke frit benytte værket i netop den konkrete fremtrædelsesform. I må lave jeres eget layout.

Selve teksten kan I dog frit nappe!

Ulrik Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.