Dækker indboforsikringen knuste briller?

Jeg har anmeldt en ulykkesskade til mit forsikringsselskab.

Ulykken har jeg beskrevet således:

"En bi sværmede omkring mit hoved. Jeg forsøgte at vifte bien væk, men uheldigvis rammer jeg mine egne briller (som sad på min næse/hoved) og brillerne flyver/rutscher hen af fliserne på vores terrasse. Det resulterede i at stellet blev ridset og glassene fik stenslag"

Forsikringsselskabet har nægtet at erstatte brillerne med den begrundelse, at brillerne ikke sad på mit hoved da de blev beskadiget. Skaden skete jo først da brillerne ramte terrassefliserne.

Mit spørgsmål til dig, er om det er en korrekt afgørelse?

Venlig hilsen
F.H. 

Svar

Jeg går ud fra, at du har anmeldt skaden til din indboforsikring, idet der foreligger praksis for, at briller henhører under indbo.

Jeg kender jo ikke de nærmere vilkår i din forsikringspolice, og kan derfor ikke vide med sikkerhed, om forsikringen dækker i det foreliggende tilfælde.

Der må være en mulighed for at skaden falder ind under begrebet en pludselig skade. der er ikke tale om en dagligdags hændelse og skaden er ikke påregnelig.

Forsikringsselskabets begrundelse lyder mærkelig. Prøv at spørge selskabet, hvor der i policen står en passus om, at skader på indbo kun dækkes, hvis skaden sker, når tingene befinder sig på deres sædvanlige plads.

Du kan eventuelt klage til Forsikringsankenævnet. Det kan du læse mere om på emne nr. 177.

Jeg vil gerne vide, hvad der videre måtte ske i sagen


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg