Må bestyrelsen selv vælge om møderne er offentlige?

Jeg er formand for en forening, der drives af en 7 mand stor bestyrelse.  

Vore bestyrelsesmøder er offentlige, men af og til behandler vi sager, der er følsomme for offentliggørelse.

Vi vil i den forbindelse gerne kunne lukke enkelte punkter på dagsorden.  Jeg har ikke kunnet finde nogle love/bestemmelser, der giver en  bestyrelse ret til dette.

Kan I hjælpe mig?

Svar:

Det findes der ingen lovbestemmelser om. Det er nemlig helt generelt sådan, at dansk foreningsret er ulovreguleret.
 
Derfor er det helt afgørende, hvad der står i Jeres egne vedtægter.
 
Mere generelt må man sige, at bestyrelsesmøder som hovedregel bestemt ikke er offentlige i en privat forening. Det vil endda være ret usædvanligt, om det var tilfældet.
 
Derfor vil I selvfølgelig også kunne lukke dørene, når det passer Jer. Med  mindre altså, at Jeres egne vedtægter gør det problematisk. Dog vil der selvfølgelig være forhold, som under ingen omstændigheder kan behandles offentligt. Ja, i visse tilfælde ville det ud fra forholdets natur være meget forkert.
 
Et eksempel på et emne, som ikke kan behandles offentligt, vil være en ansættelsesprocedure, hvor man gennemgår ansøgere til en stilling i  foreningen. Her ville det krænke ansøgere, der søger i tillid til  diskretion, om vedkommende blev diskuteret offentligt, og man ville kunne  ifalde "bål og brand" og i al fald et erstatningskrav fra de krænkede, hvis man gør det alligevel.
 

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard