Må vi kopiere og videreføre vores slægtsbog?

Kære juridiske brevkasse.
 
Mine afdøde forældre var i besiddelse af en slægtsbog over min fars slægt. Slægtsbogen er udarbejdet i 1958 af et slægtsforsknings firma, hvor mine forældre købte den.    

Da bogen blev leveret i 1958 medfulgte et brev, som bl.a. gjorde opmærksom på, at det var ulovligt at fotokopiere slægtsbogen, men at man kunne købe flere eksemplarer hos firmaet.    

Slægtsbogen blev imidlertid af mine forældre udlånt til en fjern slægtning, hvilket skete for mere end 20 år siden, men bogen blev aldrig tilbageleveret. Ingen ved nu, hvor den befinder sig.    

Mine søskende og jeg er nu interesseret i at generhverve slægtsbogen, bl. a for at videreføre den. Men slægtsforskningsfirmaet eksisterer ikke mere - er formentlig gået konkurs.    

Mit spørgsmål er nu, om der eventuelt - i tilfælde af et selskabs ophør - findes et arkiv, hvor man opbevarer alle disse oplysninger, som en slægtsbog består af, evt. kopi af selve bogen?    

 Jeg har også tænkt på en anden mulighed:  Jeg ved, at et medlem af familien er i besiddelse af den samme slægtsbog, og jeg har derfor haft planer om at låne denne og tage fotokopi af den. Men nogle af mine søskende mener, at dette ikke er helt legalt. Kan det stadig være ulovligt?

Firmaet kan jo umuligt have noget imod det, da det ikke eksisterer mere og ikke kan fremskaffe det ønskede materiale. I øvrigt er slægtsbogen i sin tid både købt og betalt.   

Jeg vil være meget taknemlig for et svar på disse spørgsmål.
 

Svar:

Tak for dit spørgsmål.
 
Der findes så vidt jeg ved intet arkiv af den type som du efterlyser. Du er derfor formentlig henvist til at låne slægtsbogen af din slægtning, og så fotokopiere den.
 
Dette er til gengæld fuldt ud lovligt, hvilket står at læse i ophavsretslovens § 12:
 
"§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde. "
 
Fremstilling til "privat brug" forstås normalt som en fremstilling til venner og familie - jeg ville mene, at det er en lovlig privat brug, såfremt du udelukkende kopiere bogen til brug indenfor familien.
 
Den omtalte § 12 er en undtagelse til hovedreglen om, at ophavsmanden har eneret til bl.a. at fremstille eksemplarer og ændre i sit værk. Denne eneret har ophavsmanden stadigvæk, selvom firmaet ikke eksisterer mere, eller ophavsretten kan være blevet videreoverdraget ved en evt. konkurs. Eneretten består til der er forløbet 70 år fra ophavsmandens død.
 
Ophavsretslovens § 12 giver jer imidlertid ret til at kopiere bogen til privat brug i familien.
 
Såfremt I påtænker at videreføre og opdatere bogen med de seneste udviklinger i familien, vil jeg anbefale jer at gøre det i en separat, ny bog. § 12 er kun en undtagelse til eneretten til eksemplarfremstilling - ikke en undtagelse til eneretten til at ændre i værket.
 
Dette betyder, at I må lade originalværket stå urørt - men det står jer frit for at udarbejde en selvstændig fortsættelse på bogen - en fortsættelse, som I eventuelt kunne udlevere til familiemedlemmerne sammen med kopien af den originale bog.
 
  
Med venlig hilsen
 
Ulrik Grønborg