Min datter er født i udlandet - er hun automatisk dansk statsborger?

Vi er et par, der lever papirløst i Baltikum, og vi har fået en datter. 

Hun har nu fået navnebevis her, og vi søger om dansk pas. 

Skal vi herudover tilmelde hende til danske myndigheder?

Vil hun automatisk beholde dansk nationalitet, hvis vi ikke senere flytter til Danmark?

Hun har pt. ikke dansk CPR-nummer.   


Svar:

Nej, I skal ikke tilmelde hende til danske myndigheder.

Hun beholder dansk statsborgerskab, indtil hun fylder 22 år, hvis hun ikke flytter her til landet. Til den tid kan hun søge om at bevare dansk statsborgerskab.

I praksis kræves for at beholde statsborgerskabet efter ansøgning, at ansøgeren er det danske sprog nogenlunde mægtig og har en vis tilknytning til Danmark gennem ferieophold, brevveksling med herboende slægtninge el lign - eller dog til danske kredse i udlandet.
 

Med venlig hilsen

Per Andreasen

RET&RÅD, Glostrup

jug-logo.jpg (14017 bytes)