Kan jeg kræve at få mit efternavn som domænenavn?

Jeg vil gerne vide om der ikke findes nogle regler eller love angående domainregistrering - her tænker jeg på om "folk" kan købe et hvilket som helst domainnavn- som f.eks. et beskyttet efternavn.

Lad os sige jeg hedder Skrivebordsstol (grebet lige ud af luften) til efternavn, og at det er et beskyttet. Kan en mand, der hedder noget andet end Skrivebordsstol, så bare købe domænenavnet www.skrivebordsstol.dk, uden jeg kan gøre noget som helst?

Svar:

Domænenavne er i juridisk sammenhæng stadig et nyt fænomen og der er ikke særlige regler, der regulerer området. Mens et erhvervsdrivende firma med sikkerhed har har visse muligheder i den eksisterende lovgivning for at hindre konkurrenter i at købe et domænenavn, der "tilhører" firmaet, er der ikke samme sikkerhed med hensyn til privates retsstilling.

I forbindelse med registreringen af domænenavnet, har registranten skrevet under på, at hans brug af domænenavnet "ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning". Dette fremgår af registreringsreglernes afsnit 2.2.b, der kan læses på http://www.difo.dk/regler/version08.pdf

Af disse regler fremgår også, at DK-Hostmaster, er berettiget til at slette en registrering, såfremt der indtræder en eller flere af følgende forhold:

  1. Der foreligger retsafgørelse herom fra dansk eller udenlandsk domstol eller voldgiftsret eller gyldigt påbud fra offentlige myndigheder.

  2. Domænenavnet åbenbart bruges i strid med dansk lovgivning eller med reglerne offentliggjort af DIFO, og der foreligger en begæring fra den kompetente myndighed om fjernelse af den pågældende registrering.

  3. Forfalden årsafgift til DK Hostmaster ikke er betalt.

  4. Registranten undlader at efterkommen en opfordring som nævnt i pkt. 2.9, stk. 1.

  5. Registranten undlader at efterleve de i afsnit 2.2.b. afgivne indeståelser.  

 På baggrund af dette må jeg antage, at du kan kræve en registrering slettet, hvis den strider mod dine enerettigheder efter navneloven.

Ret eventuelt henvendelse til DK-Hostmaster.dk's nyoprettede klagenævn, der behandler klagesager over uretmæssig navneregistrering.

Det koster kr. 500,00 for virksomheder og kr. 200,00 for forbrugere at indgive klage for nævnet, der kan kontaktes på c/o DIFO, Gammel Køge Landevej 55, 3. sal, 2500 Valby.  Du kan læse mere om Klagenævnet og dets sammensætning på http://www.domaeneklager.dk/

 

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg