Hvordan opretter man en fond?

Hvad kræves der for at oprette en fond ?

Hvis man giver et bidrag til en fond, kan det trækkes fra i skat ?

Skal fonden betale skat af det indbetalte beløb ?

Hvis ja, hvor mange % ?

Svar:

Tak for dine spørgsmål.

De lader sig ikke umiddelbart besvare. Der er stor kompleksitet i netop det retsområde, og dine spørgsmål dækker bredt.

Fondslignende konstruktioner kan være omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, af lov om fonde, undtaget efter lov om fonde, eller slet ikke være omfattet af lovgivningen, alt efter deres egenart.

Hvis fonden er omfattet af lov om fonde er kapitalkravet 300.000 kr. - af den erhvervsdrivende fondslov 500.000 kr.

Skattemæssigt følger det af fondsbeskatningsloven § 3, stk. 3, at gaver til fonde beskattes i fonden, hvis gaven er bestemt til udlodning eller det af vedtægterne fremgår, at kapitalen indenfor et vist tidsrum vil skulle anvendes dertil.

Ydermere fremgår det at gaver i familiefonde beskattes i visse situationer, hvis fondens grundkapital ved indskuddet udvides.

Det vil føre for vidt at fremkomme med en mere specifik redegørelse over fonds- og skattelovgivningen her, ligesom det slet ikke er givet at du har glæde af det, idet det bør undersøges om en fond overhovedet er det rigtige for dig.

Jeg vil i stedet anbefale dig at rette henvendelse til en advokat med særligt kendskab til fonde og skat, og forelægge din specifikke situation, og dine specifikke behov, så I kan gennemgå dine muligheder.


Med venlig hilsen

Keller Advokatfirma

Flemming Keller Hendriksen
Advokat, Non-practising Solicitor of the Supreme Court of England and Wales