Hvordan starter man en organisation til velgørende formål?

Kære familieadvokat.

Min mand og jeg vil gerne starte en non-profit organisation til velgørende formål. Vi er dog usikre på, hvordan det gribes an og hverdan det registreres. Skal det være en forening eller en fond? Idéen er at distribuere varer og tjenesteydelser til mindre bemidlede børnefamilier, børnehjem o.lign baseret på frivilligt arbejde.

Vi har allerede aftale med et par virksomheder, som vil stille overskudsvarer til rådighed uden beregning. Vi mangler dog, at søge økonomisk støtte hos virksomheder til opmagasinering og distribution af disse.

Vi er ikke selv velhavende men stiller vores arbejdskaft til rådighed.

Kan du hjælpe os? Og  evt.foreslå litteratur hvor vi kan læse mere? På forhånd tak.

SVAR:

Dit spørgsmål er meget bredt og kræver måske et mere indgående svar, end du kan få her i brevkassen. Du får nogle tips her.

Du har et par hovedproblemer, som du skal have løst. Det ene er ansvaret for det, du beskæftiger dig med. Det andet er skat og moms.

Mit råd vil være, at I stifter en forening. Det vil være det bedste regi at etablere ansvarsbegrænsningen i. Der er ingen formkrav til en forening, men I skal have lavet nogle vedtægter, som beskriver de regler, I vil arbejde efter.

Der findes en række populære bøger på biblioteket om foreninger. Mange af disse bøger indeholder også udkast til vedtægter.Dem kan I bruge som grundlag, men I skal selvfølgelig tilpasse dem til Jeres formål.

Der findes mig bekendt en række foreninger af den type, I vil oprette. Nogle af dem er givetvis på nettet. Prøv at surfe lidt rundt. Mon så ikke også, at I kan finde nogle, som har lagt vedtægter ud på det specifikke område? Dem kan I så skele til.

Det er vigtigst af alt, at I får en bestemmelse i vedtægterne, der siger, at foreningen kun hæfter med sin formue, og at ingen medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for foreningens aktiviteter.

Med hensyn til skat og moms, vil Jeres problemer for mig at se være små, idet jeg læser Jeres aktivetsforventninger sådan, at I får de ting, som I skal fordele, og at der ikke foretages salg. HVIS I omsætter mod betaling, vil I være omfattet af de almindelige skatte- og momsregler som udgangspunkt.

I vil ikke her hos os kunne få en grundlæggende "brugsvejledning" til etablering af sådan en aktivitet. Mit forslag er, at I eventuelt tager et møde med en lokal advokat for at snakke det igennem. Det behøver ikke at  tage så lang tid at få ridset problemerne op under en samtale, og det behøver derfor heller ikke at være voldsomt dyrt.

Spørg eventuelt ved begyndelsen af samtalen, hvad han regner med, at det vil komme til at koste, når der er tale om et idealistisk projekt fra Jeres side.

Måske forbarmer han sig over Jer og gør det rigtigt billigt.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard