Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode?

Kan man overhovedet det?

Hvad skal der til for at formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer kan trække sig?

SVAR:

En bestyrelse er valgt på generalforsamlingen og er foreningens daglige ledelse. Den fungerer, indtil den træder tilbage, hvilket KUN kan ske i forbindelse med en generalforsamling.

Bestyrelsen vil således ikke "bare" kunne træde tilbage. Den må aktivt tage et initiativ med henblik på indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Her vil den så kunne træde tilbage, således at der kan foretages nyvalg på den samme generalforsamling.

I det foregående har jeg forudsat, at bestyrelsen samlet (kollektivt) ønsker at trække sig af "særlige årsager".

Er der blot tale om, at et enkelt medlem ønsker at trække sig f. eks. i forbindelse med fraflytning eller sygdom, vil vedkommende blot kunne meddele det til den øvrige bestyrelse. Hvis der er en suppleant, vil denne så skulle træde ind i stedet.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard