Hvordan sikrer jeg mig imod, at min idé bliver stjålet?

Jeg barsler med en idé, som jeg gerne vil finde en investor til. Jeg har fundet frem til en række virksomheder, som jeg vil kontakte.

Mit spørgsmål er nu, hvordan kan jeg juridisk sikre at min idé ikke bliver "stjålet", når jeg fortæller eventuelle investorer om den. Jeg har ikke tid til at søge patentdirektoratet - de har en ret lang behandlingstid.

SVAR:

Har du opfundet et nyt produkt, er det formentlig en rigtig god ide at tage nogle forholdsregler mod investorers misbrug. Dette forudsætter, at du reelt har fundet på en patenterbar opfindelse, hvilket ikke altid er tilfældet. Kravene til, at en opfindelse overhovedet kan patenteres, er:

  a.. At der er tale om en opfindelse (i ordet almindelige betydning), dvs. beskæftiger sig med løsning af et teknisk problem
  b.. At opfindelsen ikke er fuldstændig nytteløs ("Storm P-opfindelser")
  c.. Den skal adskille sig væsentligt fra, hvad der hidtil er kendt på området (opfindelseshøjdekravet)
  d.. Den må ikke være kendt andetsteds i verden på tidspunktet for din indlevering af patentansøgning (Nyhedskravet)

Det er særligt de to sidstnævnte krav, der kan give anledning til problemer.

Opfindelseshøjdekravet er lavere for de såkaldte brugsmodeller, og de er også hurtigere og billigere at få udstedt beskyttelse for - til gengæld har du "kun" eneret i max. 10 år. Måske ville det passe bedre til dine behov? Et patentbureau vil kunne hjælpe dig nærmere med en ansøgning, se eksempelvis www.ipb.dk.

Nyhedskravet kan give problemer, når man (som dig) ønsker at finde investorer osv. forud for patentansøgningens indlevering. Helt præcis må opfindelsen ikke være blevet kendt for en større, ubestemt kreds af personer, således at en fagkyndig ville være i stand til at udøve opfindelsen. Det vil derfor være en god ide, hvis du fik potentielle investorer til at underskrive en hemmeligholdelsesaftale - i så fald kan du fortælle dem om opfindelsen uden at det hindrer, at du selv kan patentere den senere. Aftalen kan desuden have et indhold, der hindrer investorerne i selv at udnytte opfindelsen.

En sådan aftale kan udformes på mange måder - ingen er mere korrekt end andre.

Aftalen kan skrives ganske kort, da formålet med den er enkelt: Undertegnede virksomhed lover at hemmeligholde al information, erfaring, know-how og teknisk viden, som vil blive/er blevet gjort tilgængelig for virksomheden. Det samme gælder for virksomhedens ansatte.  Du kunne eventuelt tilføje lidt mere detaljerede oplysninger om, hvilke papirer og materialer, som ikke må benyttes. Skal du vise opfindelsen for udenlandske investorer, kunne du også tilføje, at "eventuelle tvivlsspørgsmål skal løses ved brug af danske retsregler", hvis du vil sikre, at det er danske ret, der skal benyttes.

En eventuel offentliggørelse, der skyldes virksomheden, vil være at anse som misligholdelse af aftalen med dig, og virksomheden vil være at godtgøre dig de tab, du lider herved (vær opmærksom på, at en sådan uberettiget offentliggørelse ikke hindrer dig i at søge patentbeskyttelse, jævnfør eventuelt patentlovens § 2, stk.5 ,nr.1).

I en sådan aftale er der nogle indskrænkninger, der er nødvendige af rimelighedshensyn:

Virksomheden er ikke forpligtet til at hemmeligholde viden, som:
  a.. Den allerede havde, før forhandlingerne med dig startede - forudsat, at virksomheden kan fremlægge bevis for dette.
  b.. Allerede var offentlig kendt
  c.. Den har fået at vide af en tredjemand, der ikke har en hemmeligholdelsesaftale med dig.

Du bør også skrive noget om, i hvor lang tid, virksomheden skal være bundet af aftalen - det afhænger meget af den konkrete situation og af, hvad virksomheden er indforstået med - skriver den ikke under, er der ikke nogen aftale.

Ønsker du professionel hjælp til udarbejdelse af aftalen, kan jeg anbefale dig at henvende dig til en advokat - evt. en advokat tilknyttet et patentbureau.

Du skriver, at du ikke har tid til at søge Patentdirektoratet om beskyttelse, pga. den lange behandlingstid. Er du opmærksom på, at din opfindelse er beskyttet allerede fra ansøgningens indleveringsdag?

Held og lykke med din opfindelse!

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg