Er det lovligt at vedtægterne bestemmer, at een bestyrelsesplads skal besættes af en kvinde?

Det drejer sig om, at i min fagforenings love står der at den ene plads er forbeholdt kvinder. Det skal sige at denne paragraf stammer helt tilbage fra 50'erne.

Grunden er at en kvindelig og en mandelig bryggeriafd. blev slået sammen.

Mit spørgsmål er om det ikke er ulovligt at have denne paragraf i dag, i henhold til loven om ligestilling. Har jeg ikke ret til som gyldigt medlem, at kunne stille op til samtlige pladser i bestyrelsen på lige fod med alle andre, uanset om jeg er kvinde el. mand?

SVAR:

Ligestillingslovens §1 lyder sådan:

§ 1. Lovens formål er at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i samfundet.
Stk. 2. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og kan i den forbindelse iværksætte særlige foranstaltninger med henblik på at fremme lige muligheder for mænd og kvinder.

Her har du det overordnede ønske om ligestilling "i samfundet".

Men som du ser, handler stk. 2 kun om "offentlige myndigheder". Loven gælder derfor ikke for foreninger.

Der findes et par speciallove om ligestilling, f. eks. Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o.lign.  eller Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Mit svar til dig er derfor, at bestemmelsen i din fagforenings vedtægter ikke er ulovlig i henhold til det pågældende regelsæt. Skulle jeg endelig være giftig, ville jeg nærmest mene, at bestemmelsen er "politisk korrekt", hvad det så kan bruges til.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard