Har jeg stemmeret, når jeg som suppleant deltager i skolebestyrelsesmøder?

Til den sidste generalforsamling marts 2000 blev jeg valgt ind i skolebestyrelsen på min søns skole. Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 2 suppleanter. Ved den skriftlige afstemning blev resultatet således, 32, 28, 28, 24, 19 og 17. De tre som fik flest stemmer blev automatisk bestyrelsesmedlemmer, de næste 2 blev suppleanter og den sidste røg ud. Da jeg opnåede 24 stemmer blev jeg suppleant.

Siden general forsamlingen har vi haft et par bestyrelsesmøder. Ved disse møder har bestyrelsen, som består af 5 medlemmer + 2 suppleanter aldrig været fuldtallig. I skolens vedtægter står, at der skal vælges en første og en anden suppleant, dette er aldrig blevet gjort men da jeg har fået 24 stemmer mod 19 går jeg ud fra, at jeg er første suppleant.

Mit spørgsmål går på, om jeg har stemmeret, hvis der skal stemmes om noget ved disse møder, hvis et bestyrelses medlem mangler. Bestyrelsen siger til mig, at jeg overhovedet ingen stemmeret har, selvom der mangler bestyrelsesmedlemmer til disse afstemninger, for de kender godt de manglende bestyrelses medlemmers mening om det, der bliver stemt om, og som suppleant har jeg ingen stemmeret.

Jeg mener, at det forholder sig anderledes.

Desuden står der i vedtægterne at skoleleder, lærerrepræsentant og suppleanter er med til bestyrelsesmøderne.

Har jeg ret eller ej ?

SVAR:

Suppleanter giver ofte anledning til megen debat i foreninger.

Som i alle andre situationer indenfor foreningsretten er det helt afgørende, hvad vedtægterne siger om emnet.

Hovedreglen er, at suppleanter først træder til ved VARIGT forfald, hvorved forstås på det tidspunkt, at et bestyrelsesmedlem træder helt ud.

Det er min personlige holdning, at det er "underligt" at have suppleanter med til bestyrelsesmøderne, når de overhovedet ingen indflydelse har. Mange benytter det dog, også selv om det ikke står i vedtægterne. Argumentet er, at så er de "klar" til at træde til, hvis det bliver nødvendigt.

Du skriver, at I i vedtægterne direkte har anført, at suppleanterne deltager i møderne. Det KUNNE godt føre til som logisk konsekvens, at de bliver fuldgyldigt medlemmer på de møder, hvor der ikke er mødt af den samlede bestyrelse.  De andres argument om, at de "kender de fraværendes holdning" burde jo føre til, at det slet ikke var nødvendigt at have en bestyrelse, for "vi kender o.s.v.", og DET er selvfølgelig ikke rigtigt. Derfor er det ikke noget selvstændigt argument.

Man kan sige, at det er vanskeligt at have kontinuitet i en bestyrelse, hvis man ikke fra gang til gang kender bestyrelsens sammensætning, og det er også vanskeligt at forholde sig til de alvorlige problemer, der er knyttet til bestyrelsesansvaret, hvis det er forskelligt fra møde til møde, hvem der har stemmeret.

Jeg hælder derfor til det synspunkt, at suppleanten IKKE har stemmeret, før der bliver varigt forfald, og at det generelt er en "uskik" at have suppleanter med overhovedet, før de for alvor skal bruges. Selv kunne jeg ikke drømme om at deltage i min egenskab af suppleant. Foreningen ville "spilde min tid" på den måde. Noget andet er, at man selvfølgelig ved at deltage vil kunne påvirke alene ved sin tilstedeværelse og argumentets kraft, så man kan da se forskelligt på det.

Svaret er måske ikke helt så klart, som du kunne ønske dig. Men sådan er jura i almindelighed ofte - og foreningsjura i særdeleshed. Der gælder jo ingen lov på foreningsretten.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard