Bør jeg læse jura?

Jeg er en forholdsvis ung pige, som overvejer at studere jura efter sommerferien.

Bør jeg gøre det?

SVAR:

Det sker ofte, at jeg modtager komplicerede juridiske spørgsmål, men de er alligevel nemmere at besvare end dit spørgsmål!

Hvorvidt jurastudiet og arbejdet bagefter er noget for dig, kan jeg ikke komme med noget bud på. Jeg kan dog godt fortælle dig lidt om det at studere jura generelt.

Du kommer til at læse meget. Studiet tager mindst 5 år og involverer intet praktisk arbejde/praktikophold, hvis du ikke selv tager initiativ til det i din fritid. Dette må du være forberedt på. Omvendt er det ligesådan på de fleste andre videregående uddannelser - og jurastudiet har den fordel, at alle bøgerne er skrevet på dansk!

Samfundet er baseret på regler og love. En poetisk sjæl har engang sagt, at "juraen er samfundslivets ingeniørkunst", hvilket ikke er helt ved siden af. Dette betyder også, at der er brug for jurister i alverdens forskellige jobs. Dommere og   advokater er det, de fleste tænker på, når de tænker på jurister, men også ministerierne, undervisningssteder, kommunerne og erhvervslivet er storaftagere af jurister. Alene et firma som LEGO har f.eks. ca. 14 jurister ansat. Du har altså masser af karrieremuligheder med en juridisk eksamen - muligvis også flere end med noget andet studie!

Der kræves ingen særlige evner indenfor sprog, matematik, fysik eller lignende for at blive jurist. Har du interesse for samfundets forhold (jura er klassificeret som en "samfundsvidenskab") og har selvdisciplin nok til at læse og tilegne dig komplicerede regler, skal du nok klare studiet! Det vil være en stor fordel, hvis du er i stand til at tænke klart og logisk og analysere et problem. En stor del af juraen består i at kunne anvende ofte uklare regler ved løsningen et konkret problem.

Du kan eventuelt kontakte studievejlederne på jura i Århus på telefon:89 42 13 75. De kan hjælpe dig, hvis du har mere konkrete spørgsmål om studiet.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg