Findes der en lov om foreninger?

Findes der regler/love for driften af en forening og om, hvorledes en generalforsamling afvikles.

Jeg mener at have hørt om "dansk foreningsrets alm. bestemmelser", men jeg har ikke kunnet finde noget.

Kan I hjælpe?

SVAR:

Nej, der findes ingen lov om foreninger.

Dansk foreningsret er således et af de få ulovregulerede områder. Til gengæld er der i virkeligheden meget faste sædvanebestemte "afviklingsnormer" for generalforsamlinger.

Men først og sidst er det vedtægterne i den enkelte forening, der bestemmer "farten".

I handelen kan man købe adskillige udmærkede håndbøger og mere juridisk anlagte bøger om foreningsret.

Endvidere findes der en del udgivelser om emnet inden for den politiske verden og f. eks. inden for fagforbundene.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard