Skal kontingentet være betalt, for at man har stemmeret på generalforsamling i en forening?

Skal medlemskontingent til en forening være indbetalt før generalforsamlingen i det år, den holdes, som forudsætning for, at man har stemmeret, eller gælder det medlemskontingent, man har indbetalt for året før - altså for det år, beretningen aflægges?

SVAR:

Svaret på dit spørgsmål afhænger først og fremmest af, om der står noget om det i vedtægterne.

Det mest almindelige er dog, at man har stemmeret, hvis man har betalt det senest forfaldne kontingent, og det vil oftest være for året forud for det år, generalforsamlingen afholdes. Oftest fastsætter man jo først kontingentet på generalforsamlingen og først derefter sendes opkrævninger ud.

Men hovedreglen er altså det sidst forfaldne kontingent.

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard