Er det lovligt at indføre et kopi-ur?

Jeg vil gerne høre, om det er tilladt at indføre et ur, som er en kopi af et Rolex. Dvs. få tilsendt et ur fra f.eks. USA, som er en præcis kopi af et ur, der sandsynligvis ikke mere produceres.

Jeg har hørt noget om at et sådant ur vil blive konfiskeret i tolden, og at jeg vil få en bøde på grund af at jeg krænker rettighedshaverne.

SVAR.

Fremstillerne og sælgerne af kopiure og andre kopivarer krænker rettighedshaverne, hvilket du så rigtigt selv nævner.

Du krænker derimod ikke  nogens ret ved at købe varen. ToldSkat vil konfiskere uret, hvis der er formodning for, at det er importeret med videresalg for øje.

En bruger af Familieadvokaten.dk har orienteret mig om, at ToldSkat i praksis konfiskerer alle kopiure (og kopitasker mv.), som f.eks. sendes hertil. ToldSkat retter samtidig henvendelse til rettighedshaverens danske advokat og orienterer om importforsøget. Kopivaren beslaglægges og kommer således ikke frem til bestilleren. Det gør i den sammenhæng ingen forskel, at der kun er tale om import af et enkelt eksemplar.

Er der tale om et enkelt eksemplar, som man f.eks. selv hjembringer fra en ferie, vil ToldSkat dog som hovedregel ikke foretage sig noget i den anledning.

Du kan hos ToldSkat høre nærmere om praksis.

 

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg.