Må en udenlandsk statsborger føre en dansk privat personbil i Danmark?

Kan min veninde fra Polen føre min dansk indregistrerede bil i Danmark?

Altså må en udenlandsk statsborger (med førerbevis fra sit hjemland) føre en dansk privat personbil i Danmark?

SVAR.

Din veninde må godt føre din dansk indregistrerede bil her i landet, forudsat at hun er i besiddelse af gyldigt førerbevis i sit hjemland, og at hun alene er her i landet i midlertidigt ophold. Tager hun fast bopæl her, så skal hun have ombyttet sit kørekort, med et dansk inden 14 dage. Dette skulle der ikke være problemer med. Spørg hos det lokale politi.

Reglerne om ombytning af kørekort gælder ikke indehavere af et kørekort erhvervet i et EU-medlemsland (samt Island, Liechtenstein og Norge). Disse personer kan bruge deres kørekort ved kørsel i Danmark indtil det udløber af sig selv eller indtil det efter de danske regler om udløber.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)