Må man kopiere CD til bånd og derefter til CD eller direkte til MP3?

[Bemærk, at dette spørgsmål nu kun har retshistorisk interesse - ophavsretsloven blev ændret i 2001, hvorved digital kopiering af lovligt erhvervet musik til eget eller til husstandens brug blev tilladt.   /Ulrik Grønborg, Danmarks Familieadvokat]

Jeg har et spørgsmål angående kopiering ad cd'ere til eget forbrug. Dette emne har før været vendt, hvor det blev klargjort, at en digital kopi er ulovlig,  dvs. fra cd til cd.

Hvis man derimod kopierer fra cd til analog er det lovligt, da der sker et kvalitetstab. Nu er mit/mine spørgsmål følgende:

1) Er det lovligt at kopiere fra en cd til et godt analogt kasettebånd og efterfølgende kopiere kasettebåndet over på en cd ?? Der er jo hermed ikke tale om en digital kopi, hvor der ikke sker kvalitetsforringelse!

2) Er det lovligt at kopiere en cd til mp3-format som man gemmer på computeren (som er det der er meget omdiskuteret idag) og efterfølgende kopierer fra mp3 til en cd?? Her er der ikke tale om en anlog kopi, men der  sker en kvalitetsforringelse, da mp3-formatet "skærer toppene af" lydkurverne. Ergo er den originale cd ikke lig med den kopierede mht. kvaliteten.

Jeg kunne komme med flere eksempler. Jeg vil gerne have svar på ovenstående, da det måske kan sætte lidt skub i det for tiden megen omdiskuterede emne.

SVAR.

Det er nogle højaktuelle problemstillinger, som du her tager op. Så vidt jeg kan vurdere, har Folketinget ikke overvejet de ting, du nævner, da de vedtog den relevante lov!

Centrum i hele denne problematik er ophavsretsloven, nærmere bestemt lovens § 12, stk. 2, nr.4:

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille   enkelte eksemplarer til sin private brug. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at (...)

    4) fremstille eksemplarer i digital form af andre værker, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af værket i digitaliseret form.

Skal man holde sig til lovens tekst, må man konstatere, at det ikke er ulovligt   at kopiere fra CD til kassettebånd til f.eks.Minidisk, da der her er indskudt   et analogt medie i "kopirækken", og den sidste kopiering derfor ikke sker på  grundlag af  "en gengivelse af værket i digitaliseret form".

Du skal dog huske på, at det stadig kun er kopiering til privat brug, der er tilladt.
>
Det er også værd at bemærke, at dit eget eksempel med kopi fra CD til bånd til CD-rom ikke er teknisk muligt, så vidt jeg ved - båndet skal først lagres på en computers harddisk, før den kan overspilles til en CD-rom, og så er det pludselig igen en "digital til digital" kopiering!
>
Med hensyn til dit spørgsmål om kopiering af MP3-filer er sagen klar: Kopiering fra CD til MP3 er en digital til digital kopiering, og den er forbudt..Du har ret i, at man netop forbød digital kopiering fordi man mente, at den ikke gav noget kvalitetstab og derfor gjorde det for nemt at snyde rettighedshavere. Man havde formentlig ikke overvejet det faktum, at kompression faktisk giver et (lille) kvalitetstab, uanset at det er digital kopiering. Ikke desto mindre er lovens tekst klar, og den må vi holde os til: Kopiering fra digitalt medie til digitalt medie er ulovligt, uanset om det kun sker til privat brug.

Der er dog ingen tvivl om, at dette er en af de paragraffer, hvis overholdelse, det er sværest at kontrollere, hvilket også er en af grundene til, at musikbranchen på det seneste har set sig nødsaget til at føre en skræmmekampagne mod "CD-pirater".

Det skulle derfor ikke undre mig, om der kom en revidering af denne paragraf indenfor de nærmeste år.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg