Salg af pornografisk materiale

Til Danmarks Familieadvokat

Hvordan er retsreglerne mht. salg af pornografisk materiale?

Gælder der særlige regler for placeringen i butikken?

Er det korrekt, at det ikke må sælges til unge under 16?

Hvis der er en aldersgrænse på 16 år, er salg fra automater så dermed forbudt?

Hvordan skal man forholde sig, hvis man ønsker at påtale, at reglerne overtrædes?

Med venlig hilsen

P. B. 6900 Skjern

Svar

Ifølge straffelovens § 234 kan den, som sælger utugtige billeder eller genstande til personer under 16 år, straffes med bøde.

I en dom fra 1971 har Højesteret fastslået, at bestemmelsen ikke omfatter en kioskejers anbringelse af pornohæfter i en automat, da dette ikke kan sidestilles med salg, og da der ikke var bevis for, at personer under 16 år havde købt de pågældende hæfter i automaten. Kioskejeren fik dog en bøde på 400 kr. for overtrædelse af politivedtægten.

Begrebet utugtige billeder og genstande er i takt med udviklingen blevet mere og mere ind snævret. Ifølge en note i Karnovs lovsamling omfatter begrebet kun billeder af homofile kønslige forhold eller billeder af sadistisk indhold eller billeder af perversiteter.

Ifølge normalpolitivedtægten § 12, stk. 1 er det forbudt at udstille skrifter eller billeder af anstødelig karakter. Også begrebet anstødeligt er blevet indsnævret i de sidste par årtier. I en dom fra 1981 statuerede Vestre Landsret, at der ikke var tale om overtrædelse af politivedtægtens § 12 i et tilfælde, hvor en pornoforretning i Sønderborg direkte ud mod gaden udstillede attrapper af kvindelige og mandlige kønsorganer..

Der gælder os bekendt ikke specielle regler for placering af pornografisk materiale i kiosker og lignende. Dette er op til den enkelte kioskejers vurdering.

Hvis du finder, at der sker en overtrædelse af straffelovens § 234 eller af politivedtægtens § 12, stk. 1, skal du naturligvis rette henvendelse til det lokale politi.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.