Kan jeg få aktindsigt i min afdøde morbrors journaler?

Kan jeg få aktindsigt i socialkontorets og  lægens journaler over min morbror, som døde i apirl 99, som jeg i hans sidste leveår var værge for.

Dødsbobehandling er igangsat af advokat, som skifteretten har udvalgt.

Hem skal man søge aktindsigt hos - og hvad kræves der af dokumentation fra min side?

SVAR.

Nej, det kan du ikke, for du har kun ret til aktindsigt i dine egne lægejournaler.

Din morbror kunne have givet dig en skriftlig  fuldmagt til at få indsigt i hans journaler, men nu er det for sent.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund