Hvor lang tid tager det, før min norske kæreste kan få dansk statsborgerskab?

Min norske kæreste ønsker at blive dansk statsborger. Hun er 20 år og  har boet sammen med mig i København siden september.

Efter hvor lang tid kan hun få dansk statsborgerskab?

Hvordan vil et ægteskab med en dansk statsborger fremskynde sagen?

SVAR.

Din kæreste har mulighed for imedfør af § 6 i Lov om dansk indfødsret at opnå indfødsret ved naturalisation i henhold til grundloven.

Naturalisation sker ved lov, hvori navnet på hver enkelt naturaliseret person udtrykkeligt nævnes.

Det afhænger af Folketingets frie skøn, om naturalisation skal finde sted, og der kan ikke gøres krav på naturalisation med henvisning til, at visse almindelige (sædvanlige) betingelser er opfyldt.

I praksis stilles der betingelser med hensyn til varigheden af ansøgers - lovlige - ophold her i landet, nemlig normalt uafbrudt i 7 år, dog 2 år for statsborgere i et andet nordisk land, og 4 år for (ikke-nordiske) ansøgere, der i mindst 3 år har været gift med og stadig lever i ægteskab med en dansk statsborger.

Sammenfattende kan dine spørgsmål derfor besvares med, at din kæreste har mulighed for at ansøge og opnå indfødsret efter 2 års lovligt ophold her i landet.

Et ægteskab mellem nordiske statsborgere vil ikke kunne fremskynde opnåelsen af indfødsret.

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Ishøj

jug-logo.jpg (14017 bytes)