Kan min læge nægte mig aktindsigt i min journal, når oplysningerne er ældre end 10 år?

Jeg har lige et lille spørgsmål omkring aktindsigt i læge journaler. Jeg har bedt om aktindsigt i min journal hos min praktiserende læge, og han siger jeg kun kan få indsigt i de sidste 10 år. Dette mener jeg ikke er  korrekt, efter at have læst lov om aktindsigt i helbredstilstand.

Derfor spørger jeg om det kan være rigtigt??

SVAR.

Det er ganske enkelt ikke korrekt, at der gælder en sådan ti års grænse.

Bed din læge om en skriftlig bekræftelse på hans udlægning af reglerne - specielt om den 10-årige frist - i reglerne om aktindsigt i helbredsoplysninger (lov nr. 504 af 30. juni '93), da du agter at klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, såfremt han fastholder reglen med de 10 år.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund