Bestyrelsesmedlems juridiske ansvar.

Kære Advokat!

Jeg er i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en mindre forening, blev stillet over for et juridisk ansvar, men ikke økonomisk fra en bank, hvori foreningen har en mindre kassekredit, under 50.000 kr.

Jeg vil gerne vide hvad et juridisk ansvar består i; samt det økonomiske.

Hvad siger loven?


MVH

Mads Ole

Svar

Som bestyrelsesmedlem har du et juridisk ansvar for, at foreningen ledes forsvarligt og eksempelvis ikke stifter gæld, som foreningen ikke kan tilbagebetale. Overtræder du dine forpligtelser som bestyrelsesmedlem, kan du blive erstatningsansvarlig over for foreningens kreditorer. Dette er det juridiske ansvar, som du har påtaget dig som bestyrelsesmedlem.

Der er ikke lovregler om det juridiske ansvar for bestyrelsesmedlemmer i foreninger.

Da banken synes at have udtrykt sig noget uklart, bedes du anmode banken om at præcisere sit standpunkt. Banken er jo tilsyneladende enig i, at du ikke hæfter for kassekreditten.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg