848 Boets deling

Reglerne for delingen af det uskiftede bo er forskellige - afhængigt af, om skiftet sker efter den længstlevendes død, eller medens den længstlevende lever. Reglerne er desuden helt anderledes, hvis den førstafdøde er død før arvelovens ikrafttræden d. 01.04.1964, men da dette efterhånden er meget sjældent forekommende, forudsættes det i det følgende, at førstafdøde er død d. 01.04.1964 eller senere.

Arveloven indeholder en regel om såkaldt udskudt arvefald, og det betyder, at førstafdødes livsarvinger kun arver førstafdøde, hvis de lever ved længstlevendes død eller på det tidspunkt, da skiftet begæres. Dør et af børnene inden den længstlevende, uden at efterlade sig livsarvinger, falder der ikke arv til den pågældende - og det går ud over det afdøde barns ægtefælle, som kun kan sikres, hvis den længstlevende har betænkt svigerbarnet ved et testamente.

1. Deling ved længstlevendes død.

Delingen efter længstlevendes død sker på den måde, at halvdelen af formuen ved længstlevendes død tilfalder førstafdødes livsarvinger og halvdelen længstlevendes livsarvinger. Der beregnes ikke arv mellem ægtefællerne indbyrdes. Havde førstafdøde fx. et særbarn, som har samtykket i uskiftet bo, og et fællesbarn, og er det uskiftede bo på 1.600.000 kr., skal førstafdødes halvdel på 800.000 kr. deles mellem særbarnet og fællesbarnet med 400.000 kr. til hver, mens længstlevendes halvdel på 400.000 kr tilfalder fællesbarnet alene.

Er der ved længstlevendes død ingen arvinger efter længstlevende, dvs. hverken livsarvinger eller arvinger efter forældrelinien eller bedsteforældrelinien, tilfalder hele boet førstafdødes livsarvinger.

Er der ved længstlevendes død ingen livsarvinger efter førstafdøde, fordi disse er døde før længstlevende, skal boet deles efter samme regler, som hvis førstafdøde var død uden at efterlade sig livsarvinger. Hvis den længstlevende ikke har indgået nyt ægteskab og ikke efterlader sig livsarvinger, skal boet efter længstlevende deles med halvdelen til hver ægtefælles arvinger. Er der ved den længstlevende ægtefælles død kun arvinger efter én af ægtefællerne, arver de det hele. Længstlevende kan dog ved testamente have rådet over hele boet.

 

2. Deling ved skifte i længstlevendes levende live

Hvis det uskiftede bo skiftes i længstlevendes levende live, skal boet deles på grundlag af boets størrelse på skiftets tidspunkt, dvs. uanset om formuen er større eller mindre end på tidspunktet for førstafdødes død. 

Hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2008, skal der på skiftet beregnes arv til længstlevende på 1/3 af førstafdødes boslod, som er på halvdelen af det uskiftede bo. Længstlevende får derfor normalt 2/3 af det samlede uskiftede bo, mens førstafdødes livsarvinger må dele den sidste 1/3. Længstlevendes egne pensionsordninger kan holdes ude for skiftet.

Hvis ægtefæller har oprettet testamente, kan der gælde helt andre delingsregler. Typisk vil testamentet gå ud på at begunstige den længstlevende mest muligt på bekostning af førstafdødes livsarvinger. Et sådant testamente får normalt kun betydning, hvis boet af en eller anden grund skiftes i længstlevendes levende live, og længstlevende får da 5/6 af det uskiftede bo, medens førstafdødes livsarvinger til deling får 1/6. 

Hvis førstafdøde er død d. 01.01.2008 eller senere, skal der på skiftet beregnes arv til længstlevende på 1/2 af førstafdødes boslod, som er på halvdelen af det uskiftede bo. Længstlevende får derfor normalt 3/4 af det samlede uskiftede bo, mens førstafdødes livsarvinger må dele den sidste 1/4. Længstlevendes egne pensionsordninger kan holdes ude for skiftet.

Hvis ægtefæller har oprettet testamente, kan der gælde helt andre delingsregler. Typisk vil testamentet gå ud på at begunstige den længstlevende mest muligt på bekostning af førstafdødes livsarvinger. Et sådant testamente får normalt kun betydning, hvis boet af en eller anden grund skiftes i længstlevendes levende live, og længstlevende får da 15/16 af det uskiftede bo, medens førstafdødes livsarvinger til deling får 1/16. 

I det testamente, som vi som led i denne linies formularservice har udarbejdet til brug for ægtefæller med børn, er der indsat en bestemmelse om, at længstlevende skal arve mest muligt, hvis boet skal skiftes. Du kan læse mere om dette testamente på emne nr. 257.