846 Ret til at skifte

Sidder du i uskiftet bo, har du altid ret til at skifte med arvingerne, når du måtte ønske det.

Hvis du, medens du sidder i uskiftet bo, modtager et større beløb som arv eller gave fra fx. dine forældre, indgår denne arv eller gave i det uskiftede bo, medmindre arven eller gaven fx. ved testamente eller i gavebrevet er gjort til dit fuldstændige særeje. Du kan imidlertid holde denne arv eller gave uden for det uskiftede bo, hvis du begærer dette skiftet senest tre måneder efter, at arven eller gaven er blevet udbetalt.

Det afhænger helt af arvens eller gavens størrelse i forhold til størrelsen af det uskiftede bo, om det er en god ide at gøre brug af denne regel. Hvis du alligevel overvejer at skifte det uskiftede bo, fordi du vil have mulighed for at indgå nyt ægteskab, bør du i de fleste tilfælde gøre brug af reglen om skifte inden tre måneder, da du ellers ved et senere skifte i levende live skal aflevere 1/3 af arven eller gaven til førstafdødes arvinger, hvis din ægtefælle er død før d. 01.01.2008 og 1/4 af arven, hvis din ægtefælle er død senere..

Hvis din ægtefælle er død før d. 01.01.2008, kan du ved skifte af det uskiftede bo påberåbe dig den såkaldte 210.000 kr.'s-regel, således at du ved skiftet slet ikke skal udrede arv til arvingerne, hvis nettoformuen er under 210.000 kr.

Hvis din ægtefælle er død efter d. 31.12.2007, kan du ved skifte af det uskiftede bo påberåbe dig den såkaldte 650.000 kr.'s-regel, således at du ved skiftet slet ikke skal udrede arv til arvingerne, hvis nettoformuen er under 650.000 kr. (2010)

Du kan læse mere om denne regel på emne nr. 822.

Hvis du før d. 01.01.2001 frivilligt har skiftet det uskiftede bo i levende live, kan dette i de følgende 10 år få konsekvenser for beregningen af den indtægtsbestemte del af din pension, idet et frivilligt skifte sidestilles med ydelse af gaver. Har du f. eks. skiftet et uskiftet bo på 300.000 kr., således at førstafdødes børn har fået 100.000 kr. til deling, skal dette betragtes som bortgivelse og du får i de følgende 10 år beregnet en fiktiv renteindtægt på 8% p.a. af det udskiftede beløb med et fradrag på 40.000 kr. I dette eksempel får du således en fiktiv indtægt på 8% af 60.000 kr. eller 4.800 kr. årligt. Disse regler gælder ikke, hvis du begærer et uskiftet bo skiftet efter d. 01.01.2001.

Skifter du det uskiftede bo i levende live, skal du normalt udrede 1/3 af det uskiftede bo til arvingerne, hvis din ægtefælle er død før d. 01.01.2008, og 1/4 af det uskiftede bo, hvis din ægtefælle er død senere.. Du beholder selv 2/3 eller 3/4 af det uskiftede bo. 1/6 eller 1/4 af det uskiftede bo er din arv efter din ægtefælle. Du skal ikke betale boafgift af denne arv. Dette gælder, også selv om førstafdøde er død før d. 01.07.1995.