845 Hvad kan du testere over ?

Hvis du sidder i uskiftet bo, kan du ved testamente kun råde over en så stor del af det uskiftede bo, som ved din død falder i arv efter dig.

Du kan med andre ord ikke ved testamente råde over den halvdel af boet, som falder i arv efter din afdøde ægtefælle.

Hvis du selv har børn eller andre livsarvinger, skal du naturligvis respektere disses tvangsarveret, og du kan i denne situation ved testamente kun råde over 3/4 af din halvdel af det uskiftede bo eller 3/8 af det samlede uskiftede bo.

Hvis du ved siden af det uskiftede bo selv har et fuldstændigt særeje, som ikke indgår i det uskiftede bo, f. eks fordi du og din ægtefælle har haft såkaldt kombinationssæreje, eller fordi du har arvet en formue som fuldstændigt særeje, kan du testere over hele dit fuldstændige særeje efter de almindelige regler, men også i dette tilfælde skal tvangsarvereglerne naturligvis respekteres.

Hvis du som længstlevende ønsker at oprette et testamente om, at arven til fællesbørnene skal tilhøre dem som kombinationssæreje, kan du kun træffe en sådan særejebestemmelse vedrørende den halvdel af arven, som tilfalder børnene efter dig. Hvis du ønsker at oprette et sådant testamente, kan du på vor formularservice bestille en formular hertil, og det kan du læse mere om på emne nr. 282.

Har du og din afdøde ægtefælle oprettet et fælles testamente, hvor I gør arven til børnene til særeje, kan du som længstlevende normalt kun ændre disse bestemmelser for så vidt angår den halvdel af arven, som falder i arv efter dig, medmindre andet fremgår klart af det fælles testamente. Hvis du ønsker at ændre særejebestemmelsen, således at arven efter dig ikke bliver skilsmissesæreje, men derimod såkaldt kombinationssæreje, hvilket er klart bedre for arvingerne, kan du læse mere om en formular hertil på emne nr. 284.