754 Friere opsigelse af visse værelser

Når du lejer et enkeltværelse, skal du indstille dig på, at du kan blive opsagt - og dermed tvunget til at flytte - med en måneds varsel.

Efter lejeloven kan en udlejer frit opsige 'enkelte værelser til beboelse, når værelset er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller er en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejeren bebor'.

Sådanne værelser kan udlejeren opsige såvel mundtligt som skriftligt med en måneds varsel, og som lejer har du hverken krav på at få en begrundelse eller at få oplysning om dine muligheder for at protestere mod opsigelsen.

Er værelset derimod ikke en del af udlejerens egen bolig, men ligger separat, fx på en særlig værelsesgang i øverste etage af en udlejningsejendom, er der tale om et klubværelse. Og det kan din udlejer kun opsige, hvis der foreligger en særlig opsigelsesgrund, eller værelset sammen med udlejerens beboelseslejlighed udgør et tofamiliehus. Disse regler kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 752 og på emne nr. 753.

Ligeledes vil udlejeren være afskåret fra at opsige dit lejemål med en måneds varsel, hvis værelset er forsynet med et nødtørftigt køkken - dvs. vask, afløb og kogemulighed. I så fald er det nemlig en selvstændig et-værelses lejlighed, og dermed får du krav på mindst et års opsigelsesvarsel. Og det kan du eventuelt læse mere om i emne nummer 712 og emne nummer 753.

Men har du lejet et såkaldt enkeltværelse, der er en del af udlejerens egen bolig, kan du som omtalt blive opsagt med en måneds varsel. Du har dog en spinkel mulighed for at få forkastet opsigelsen -  Nemlig hvis du kan sandsynliggøre, at udlejeren med opsigelsen forsøger 'at opnå en urimelig leje eller andre ubillige lejevilkår'. I så fald kan du anmode huslejenævnet om at ændre lejen og lejevilkårene, ligesom huslejenævnet kan bestemme, at udlejeren kun kan opsige dit lejemål med nævnets samtykke. Det koster i år 2022 – 319 kr. at indbringe en sag for huslejenævnet.

Som altovervejende hovedregel vil du derfor blive nødt til at flytte fra dit værelse med en måneds varsel, hvis udlejeren opsiger lejeaftalen!