743 Hvem må bo i det lejede ?

Når du lejer en lejlighed, må du automatisk benytte det lejede sammen med 'medlemmer af din husstand' - for nu at sige det med lejelovens ord.

En udlejer kan dog gyldigt fravige reglen, blot det fremgår af din lejekontrakt, fx ved at tage et forbehold om, at 'kun den eller de personer, der er navngivet, må benytte det lejede'.

Men er der ikke taget er sådant forbehold - og det vil der sjældent være - kan du frit lade 'medlemmer af din husstand' flytte ind.

Du vil fx kunne bo sammen med din kæreste, din ægtefælle eller en samlever, lige som jeres eventuelle børn uden videre må bo i det lejede. Ligeledes kan visse nære slægtninge som en af dine forældre, en af dine bedsteforældre eller din svigermor flytte ind i dit lejemål.

Selv om husstanden bliver udvidet - måske med din kæreste og vedkommendes barn - har du ingen pligt til at give udlejeren meddelelse om det, ligesom udlejeren på ingen måde kan kræve indsigt i, om de pågældende personer rent faktisk betaler en del af huslejen. Ligeledes har din udlejer ingen mulighed for at blande sig i din husstands størrelse, fx at der pludselig bor to voksne og fem børn i en to-værelses lejlighed, medmindre han fra starten har taget et klart forbehold i kontrakten.

Men går du videre og lader andre personer flytte ind, fx to arbejdskolleger, kan udlejeren blande sig i det. I så fald har han krav på, at du får personerne til at flytte igen, og hvis du ikke retter dig efter et sådant krav fra din udlejer, kan han få dig og dine medlogerende sat på gaden uden yderligere varsel, dvs. ophæve dit lejemål.

Du vil dog altid have ret til at fremleje en del af din lejlighed, og det kan du eventuelt læse mere om i emne nummer 746.