734 Forudbetalt husleje

Når du lejer et værelse eller en lejlighed, vil du sædvanligvis skulle betale din leje forud. Nemlig for den følgende måned. 

Men ud over den løbende forudbetaling kan udlejeren kræve en økonomisk sikkerhed for, at du opfylder dine forpligtelser efter lejeaftalen, og denne sikkerhed kan være et depositum, en permanent forudbetalt husleje eller et indskud. Sikkerheden kan også være en blanding, fx et depositum samt en permanent forudbetalt husleje. Udlejeren kan dog højst forlange en sikkerhed, som består i et depositum på maksimalt 3 måneders husleje og en permanent forudbetalt husleje på max. 3 måneders husleje, dvs. samlet et halvt års husleje.

Den permanent forudbetalt husleje (og depositum) har udlejeren ret til at regulere, hvis din husleje bliver større, fx på grund af løbende prisstigninger eller forbedringer af dit lejemål. Men reguleringen skal fordeles med lige store månedlige beløb over det samme antal måneder, som den permanente forudbetaling udgør. Stiger din husleje fx med 100 kr. om måneden, og du permanent har forudbetalt 3 måneders husleje, vil du de næste 3 måneder skulle betale 200 kr. mere om måneden. Og derefter den almindelige lejestigning på 100 kr.

Du får en oplagt fordel, hvis din udlejer vælger at få økonomisk sikkerhed i form af permanent forudbetalt husleje. For siger du - eller udlejeren - dit lejemål op, har du ret til at bo den forudbetalte husleje af! Har du fx forudbetalt 3 måneders husleje, kan du bo dette op i opsigelsesperioden. Det vil sige, du kan stoppe med at betale din husleje, når du har sagt lejemålet op – og på denne måde bruge de penge, som du forudbetalte, da du overtog lejemålet. På den måde er du sikker på at få dine penge igen. Hvis du glemmer at bo din forudbetaling op i opsigelsesperioden, er du dog sikret dine penge alligevel, idet de indgår i flytteopgøret, ligesom dit depositum.

Muligheden for at bo sikkerheden op, ville du ikke have haft, hvis udlejeren havde valgt, at du i stedet skulle betale et depositum.

Du kan ikke kræve den forudbetalte husleje forrentet.
 

Skulle ejendommen skifte ejer, mens du bor i den, behøver du ikke være nervøs for, om den nye udlejer vil acceptere din permanent forudbetalte husleje. Den nye udlejer skal ganske enkelt, ligesom den tidligere udlejer, lade dig bo beløbet op - eller tilbagebetale det - hvis du flytter, idet han indtræder i den tidligere udlejers rettigheder og pligter i forhold til lejeaftalen.