475 Særlig tjekliste

I forbindelse med opløsningen af dit papirløse samliv, bør du få bragt orden i dine juridiske sager.

Du bør især sørge for følgende syv ting:

  1. At få tilbagekaldt eller ændret et testamente, hvor du har begunstiget din hidtidige samlever - eller hvor I gensidigt har begunstiget hinanden.

  2. At få opsagt eller ændret krydslivsforsikringer, fjernet en indsættelse i gruppelivsforsikringer og måske genindsat klausulen med 'nærmeste pårørende' eller 'ægtefælle, børn m.v.' i pensionsforsikringer eller på pensionskonti i pengeinstitutter.

  3. At blive frigjort fra alle gensidige økonomiske forpligtelser - fx solidarisk hæftelse på et banklån - hvis det overhovedet kan lade sig gøre - samt at få lukket eventuelle fælles konti.

  4. At få klarlagt, hvem af jer, der skal blive boende i en eventuel lejebolig - og om du har mulighed for at få den, selv om din hidtidige samlever alene har sit navn på lejekontrakten.

  5. At få fordelt jeres værdier, og eventuelt nedfælde fordelingen i en bodelingsoverenskomst, som I begge får et originalt underskrevet eksemplar af.

  6. At få afklaret, om du har krav på en kompensation fra din hidtidige samlever.

  7. At få aftalt den fremtidige ordning for jeres fælles børn - eventuelt i form af en 'Aftale om udøvelse af fælles forældremyndighed' og en 'Aftale om betaling af (forhøjet) børnebidrag' eller en 'Aftale om samværsret'.

Ønsker du at få en grundigere, men skriftlig tjekliste til opløsningen af forholdet, samt de fire dokumenter, der er omtalt foroven, kan du bestille en 'Opløsningspakke'. Og den kan du læse mere om på nummer 247 under Formularservice.