434 Lejeaftale ved død 

Dør din samlever, har du ret til at blive boende, når I begge har jeres navne på lejekontrakten.

Men står din samlever alene på lejekontrakten, får du først en ret til at forblive boende i lejligheden, hvis I har nået at have fælles husstand i en periode på mindst to år, 'umiddelbart forud for din samlevers død' - som der står i lejelovens § 75 stk. 2.

Er to-års kravet opfyldt, kan du uden videre fortsætte lejemålet, dvs. få udlejeren til at sætte dit navn på lejekontrakten og bo videre på uændrede vilkår.

Hvis du i en sådan situation vælger at fortsætte lejemålet, skal du være opmærksom på, at du kommer til at hæfte for alle skyldige ydelser - dvs. eventuelle restancer og udgifter til en eventuel senere istandsættelse af lejligheden. Men i forhold til udlejeren skal der hverken oprettes ny lejekontrakt, foretages flytteopgør eller indbetales nyt depositum, indskud eller lignende.

Du får imidlertid ikke depositummet foræret, for der kommer et opgør med din samlevers dødsbo. I den sammenhæng skal det regnes ud, hvad en istandsættelse af lejligheden ville have kostet, og dette beløb kan du kræve af dødsboet, mens dødsboet kan kræve depositummet hos dig. Men ofte vil det være mest praktisk at lade de to krav gå lige op.

Det er dog ikke kun ved død, at du får en automatisk ret til at fortsætte din hidtidige samlevers lejemål, når I har haft fælles husstand i to år. Det samme gælder, hvis din samlever af helbreds- eller aldersmæssige grunde flytter på plejehjem, i beskyttet bolig eller lignende, efter I har boet sammen i to år.

Hvis du vil vide mere om dine forpligtelser og rettigheder i forbindelse med fortsættelsen af en lejeaftale, kan du eventuelt finde det ønskede emne under 'Lejeret', dvs. emnerne fra nummer 711 til 758, som du lettest finder ved at gå ind på emneoversigt nr. 700.