345 Den seksuelle lavalder

Indtil du fylder 18 år bestemmer dine forældre - i princippet - om du må have seksuel omgang med andre og nogenlunde jævnaldrende. Strengt juridisk
er det en del af dine forældres omsorgspligt over for dig og dermed af deres såkaldte forældremyndighed.

Men i virkelighedens verden retter kun få unge sig efter forældrenes beslutninger på netop dette punkt, og blandt andet derfor indfører straffeloven en såkaldt seksuel lavalder på 15 år. Straffelovens § 222 bestemmer følgende:

Stk. 1. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.
Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Efter reglens ordlyd kan fx en 15-årig dreng straffes, såfremt han går i seng med en pige på 14 år og ti måneder. Men sådan benyttes reglen ikke, idet anklagemyndigheden aldrig vil rejse tiltale i sager, hvor det er nogenlunde jævnaldrende, som har samleje med hinanden!

Derimod skal reglen beskytte unge og seksuelt uerfarne - eller mindre erfarne - mod ældre og mere seksuelt modne personer. Eksempelvis at en mand på 25 år har samleje med en pige på 14 år.

En eventuel straf vil altid kun kunne ramme den ældre person, der har samleje med dig. Men har du løjet dig ældre - eller på anden måde givet indtryk af, at du var ældre - vil den anden person måske ikke kunne straffes. I hvert fald ikke hvis vedkommende med god grund har kunnet tro, du var måske 17 i stedet for knap 15 år gammel.

Straffeloven beskytter dig også mod at blive 'forført' af en betydeligt ældre person end dig, efter du er blevet 15 år, og indtil du juridisk set bliver voksen, dvs. fylder 18 år. Hvis en sådan person groft misbruger sin alder og erfaring til at 'forføre' dig - og dermed have samleje med dig - kan vedkommende straffes med 'fængsel indtil fire år'.

Tillige indeholder straffeloven en række regler om straf for seksuelle overgreb inden for familien, fx begået af ældre søskende eller forældre. Og disse regler kan du læse om i det følgende emne, dvs. emne nummer 346.