344 Religionsfrihed

Indtil du bliver voksen, kan du selvfølgelig inde i hovedet tro, hvad du vil, men du har ingen egentlig religionsfrihed. Dine forældre - eller eventuelt kun den ene af dem - har retten til at bestemme, hvilken religiøs menighed, du eventuelt skal være medlem af, og om du fx skal døbes og konfirmeres.

Forældrenes ret til at træffe religiøse beslutninger på dine vegne er en del af deres såkaldte forældremyndighed. Derfor skal dine forældre træffe sådanne beslutninger i fællesskab, hvis de har fælles forældremyndighed over dig, og hvis det kun er den ene, der har forældremyndigheden, kan den pågældende forælder bestemme alene.

Men hvad angår den danske folkekirke får du en slags medbestemmelsesret, fra du fylder 15 år. For fra dette tidspunkt kan dine forældre kun melde dig ind eller ud af Folkekirken, hvis du er med på det. Eller med lovens tekst, så skal 'en person, der er fyldt 15 år, tillige give sit samtykke'. Din medbestemmelse rækker derfor til, at du kan forlange, at din hidtidige religiøse status bliver opretholdt, selv om dine forældre skulle ønske noget andet!

Men først når du fylder 18 år, kan du som juridisk voksen selv benytte dig af den grundlovssikrede religionsfrihed, som blandt andet går ud på, at 'borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning'.

Fra din 18-års dag kan du fuldstændigt frit melde dig ind eller ud af enhver lovlig religiøs bevægelse. Skulle du fx være utilfreds med, at dine forældre har ladet dig døbe og konfirmere - og dermed være medlem af Folkekirken - kan du bede den lokale sognepræst om en udmeldelsesblanket.

Dog har du en egentlig bestemmelsesret på et trist område, som sandsynligvis - og forhåbentlig - ikke bliver aktuelt. Nemlig hvad angår din eventuelle begravelse, for de ønsker, du kommer med efter dit 15. år, skal ganske enkelt efterkommes. Har du fx udtrykt ønske om, at du vil begraves i hel tilstand, i kremeret tilstand, dvs. som aske, eller have din aske spredt over havet, er begravelsesmyndigheden forpligtet til at følge dit ønske. Og det uanset, om dine forældre mener noget andet.