325 Hvem er værge ?

Som barn og ung står du ikke bare under forældremyndighed, men også under værgemål - hvilket vil sige, at den ene eller begge dine forældre handler på dine vegne i økonomiske anliggender, indtil du bliver juridisk voksen, dvs. fylder 18 år.

Hvis dine forældre er gift, har de værgemålet i fællesskab, mens det kun er din mor, der har det, såfremt de ikke er gift. I den sidstnævnte situation kan de dog også have det i fællesskab. Nemlig hvis de har anmeldt en aftale om at have fælles forældremyndighed over dig - for i så fald udøver de også værgemålet i forening.

Som værger har dine forældre ret til at handle på dine vegne 'i retsforhold vedrørende formuen', dvs. at de har ret til at træffe alle økonomiske afgørelser på dine vegne.

Dine forældre - eller eventuelt kun den ene af dem - bestemmer suverænt, hvad du må bruge dine penge til, og de har ret til at tage gavebeløb og penge, du selv tjener, fra dig. Men dine forældre må ikke bruge dine penge på sig selv, fx til at købe sig et nyt farve-tv eller en udlandsrejse. Pengene er og forbliver dine, og dine forældre kan kun bruge dem på noget til dig.

Når du fylder 15 år, får du i et vist omfang mulighed for at købe ind for de penge, du selv tjener og modtager i form af gave eller arv, og det kan du eventuelt læse mere om i emnerne med nummer 351 og nummer 352.