190 Find fem fejl

Denne service omfatter over 580 forskellige emner, som hver fylder fra 1-10 A4-sider, samt en brevkasse med ca. 2.900 offentliggjorte svar.

Selv om vi har bestræbt os på at undgå fejl i indholdet, er vi ret sikre på, at den grundige læser vil kunne finde fejl hist og her.

Da vi gerne vil have din hjælp til at få disse fejl rettet, bedes du skrive til os, hvis du finder fejl i indholdet eller almindelige stave- eller skrivefejl.

Hvis du finder mindst 1 fejl i indholdet eller mindst 5 stave- eller skrivefejl, og forudsat at du er den første, som finder denne eller disse fejl, vil vi som en lille tak for hjælpen sende dig en gratis formular efter eget valg blandt de over 60 dokumenter, som kan bestilles under formularservice. Hvis du ønsker det, kan du også få et års gratis medlemskab af MinFamilieadvokat.dk.

Du skal blot sende en mail, hvor du anfører de fundne fejl og på hvilke emnenumre. Du bedes desuden anføre dit navn og adresse, samt nummeret på den formular, som du gerne vil have tilsendt gratis, hvis du har "vundet".

Klik her, hvis du vil sende fejlene til os.

På forhånd tak.

 

PS: Vi har foreløbig haft 41 vindere - vi håber der snart kommer flere!