185 Hvor lang tid tager en retssag ?

Vi kan ikke give dig et generelt svar på dette spørgsmål, da svaret helt afhænger af, hvilken type retssag det drejer sig om, hvilken domstol, der behandler sagen, og hvilken bevisførelse, der er tale om.

En helt almindelig civil sag for byretten vedrørende f. eks. størrelsen af en håndværkerregning, kan teoretisk gennemføres på nogle få måneder fra sagen er anlagt, til dommen er afsagt, men meget ofte går der betydeligt længere tid. Skal der f. eks. være syn og skøn, skal der først skal tages stilling til spørgsmålene til syns- og skønsmanden og til, hvem der udmeldes som skønsmand. Derefter afholdes syns- og skønsforretningen. Der stilles ofte tillægsspørgsmål til skønsmanden, og parternes advokater skal afgive processkrifter i sagen, både før og efter syns- og skønserklæringen. Først når alt dette er overstået, bliver sagen berammet til domsforhandling. Sådanne helt almindelige byretssager tager meget ofte mere end eet år.

Hvis byretsdommen ankes, går der lang tid, før sagen bliver domsforhandlet i landsretten, også selv om der ikke skal være fornyet syn og skøn i forbindelse med ankesagen. Berammelsestiden er 6-9 måneder. Da der også skal udveksles processkrifter i landsretten, bliver den samlede sagsbehandlingstid ofte dobbelt så lang.

Visse sager behandles betydeligt hurtigere. Det gælder f. eks. ægteskabssager og forældremyndighedssager. Også landsretterne behandler ægteskabssager relativt hurtigt, dvs. med en berammelsestid på f. eks. 2 - 3 måneder.