Er jeg ansvarlig for buler i olielampe?

Jeg kommer gående henad gaden med min datter i klapvogn, da jeg ser et tøjbutiksvindue, som jeg gerne vil se nærmere på. Uden for, i en afstand af ca 1 meter fra vinduet, er placeret to 1-1½ meter høje messing stativer med olielamper i toppen. Jeg har naturligvis blikket vendt mod vinduet og rammer derfor den ene af de to stager som vælter, olielampen ryger af og bliver bulet.

Forretningens indehaver truer mig med en erstatningssag med påstand om, at det er lånte varer.

Når hun anbringer en del af sin udstilling på fortovet, eller snarere på brostensarealet ved siden af fortovet, er jeg da erstatningspligtig?

Er der regler for hvor langt ud på gaden man må placere sin udstilling?

Hører noget af gadearealet med til lejemålet af en butik?

Med andre ord, hvem af os skal betale lampen?

SVAR:

Du har efter min opfattelse gode muligheder for at slippe for et ansvar.

Hvis skaden er dækket af en forsikring, følger det af erstatninsansvarslovens § 19, at du ikke er ansvarlig, medmindre du har for skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og det har du efter min vurdering ikke.

Hvis skaden ikke er dækket af en forsikring, må du også kunne klare frisag under henvisning til, at butikken selv bør bære risikoen, når man stiller stativer ud på fortovet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg