En hund har tisset på mine bukser!

Indledningsvis vil jeg gerne rose Jeres brevkasse, hvor jeg har fundet god information i flere tilfælde. Derfor prøver jeg nu med et spørgsmål i en for mig ydmygende oplevelse.

Mandag aften var jeg i Netto i Hvidovre med min 3-årige datter. Vi skulle parkere indkøbsvognen i de udendørs stativer, hvilket er lidt af en balancekunst med datteren på den ene arm, varerne i den anden arm og skubbende vognen på plads med hoften. Imens denne øvelse står på, passerer en dame med sin hund, som altså har til hensigt at lette benet op ad en stolpe i stativet til indkøbsvogne lige der hvor jeg står. Inden jeg får set mig om har hunden urineret på min sko og mine bukser !!! En meget ydmygende oplevelse, som ikke gøres mindre af, at damen blot går sin vej efter en lakonisk undskyldning. Jeg råber efter hende, men hun ænser mig ikke. Jeg er fuldstændig målløs og ude af stand til at løbe efter hende med en indkøbsvogn som kun er halvt parkeret og varer samt barn i armene. Med en gennemvåd sko skynder jeg mig efter hende i min bil for at få hendes navn og adresse, som det til sidst lykkes mig at få lokket ud af hende på trods af, at hun til at starte med ikke vil opgive navn mm. Jeg får hende overbevist om, at det må være en forsikringssag og at det vil være spild af alles tid, hvis vi skal blande politiet ind. Alt dette - og så på en mandag. Nu står jeg med et par ubrugelige sko og jeg skal bekoste et par nye

Hvordan skal jeg gribe sagen an ? Er det hendes forsikring (familie- eller hunde-forsikring ?), som skal betale eller skal jeg starte med min egen forsikring ?

SVAR:

Det var dog en ubehagelig oplevelse!

Ejeren af hunden er ansvarlig for den skade, der er sket, dvs. rensning af dit tøj samt erstatning for de ødelagte sko. Det fremgår af hundelovens § 8, der bestemmer følgende:

"Besidderen af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder. Oplyses det, at den skadelidte (dvs. dig) har medvirket til skaden (hvad du på ingen måde har efter det oplyste), kan erstatningen dog nedsættes eller helt bortfalde".

Efter samme paragraf er ejeren af hunden forpligtet til at holde den ansvarsforsikret, og hvis hun har gjort det, kommer hundeforsikringen til at betale skaden.

Du kan gøre en af to ting:

1) Enten sende ejeren et brev med afleveringsattest, hvor du selv beholder en kopi, og hvor du kræver dine udgifter til rensning af tøj samt dit tab på grund af de ødelagte sko betalt inden otte dage (sæt priser på!). Henvis til hundeloven og tilføj, at ejeren skal anmelde skaden til sin hundeforsikring.

2) Eller bede dig eget forsikringsselskab dække skaden med regres til ejerens hundeforsikringsselskab.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund