Restanter på opslagstavlen ?

Vi har en trivselsklub på mit arbejde som betaler vores TV-licens og kaffe. Men jeg har nogle kollegaer, der er meget langt bagefter med kontigent.

Vi har en opslagstavle i vores spisestue.

Mit spørgsmål er så.

Kan man hænge en seddel op på vores tavle med navn og skyldig beløb.

Eller er der en anden måde at gøre det på så de betaler ájour.

M.V.H.

H.L.

Svar

Straffeloven indeholder i § 264 d følgende bestemmelse:

Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold...

Vi tør ikke sige med sikkerhed, om det kan betragtes som en krænkelse af privatlivets fred at hænge de enkelte skyldnere ud ved navns nævnelse på opslagstavlen. Vi er ikke bekendte med, om der er fortilfælde i retspraksis, da vi ikke arbejder med strafferet til dagligt.

Vi vil råde dig til at undlade at benytte den anførte metode. Du kan jo ganske enkelt true den enkelte med, at han eller hun bliver sendt til incasso hos en advokat, hvis restancerne ikke er betalt inden en vis frist.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.