Kan jeg få min kones efternavn som mellemnavn?

Da min kone og jeg blev gift for 2 år siden, ønskede vi at hedde det samme. Dette ville vi gøre ved at min kone skulle tage mit efternavn, og bruge hendes eget efternavn som mellemnavn. Dette var der ikke nogle problemer i, men da jeg ville beholde mit eget efternavn, og tage min kones oprindelige efternavn som mellemnavn fik vi oplyst på Roskilde kommune, at det kunne jeg ikke.

Beskeden var, at jeg ikke må tage min kones efternavn som mellemnavn. Resultatet blev at jeg officielt ikke har noget mellemnavn, men bruger min kones efternavn som mellemnavn i det daglige. Er det rigtigt, at jeg ikke officielt kan få min kones efternavn som mellemnavn.?????.

SVAR:

Roskilde kommune har efter min opfattelse ret.

Du kan ikke få din kones oprindelige efternavn som dit mellemnavn, således at I kommer til at have samme mellemnavn og samme efternavn.

Du kan læse mere om de besyndelige og ulogiske regler på emne nr. 912. Man kunne håbe, at reglerne bliver lavet om, når navneloven næste gang skal ændres.

Du kunne også allerede nu skrive til Kirkeministeriet og bede om at få en fornuftig forklaring på, hvorfor du ikke kan få din kones efternavn som dit mellemnavn, således at I har samme mellemnavn og samme efternavn.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg