Kan man i 2014 oprette nye SMBA selskaber?

Da man oprettede de nye iværksætterselskaber med kapital ned til 1 kr. talte man også om, at man samtidig ville stoppe for adgangen til at oprette nye SMBA selskaber.

Er det sket og i bekræftende fald fra hvornår?

SVAR:

Det er korrekt, at ændringen af selskabsloven indeholdte en rækken ændringer bl.a. afskaffelse af SMBA selskabsformen.

Helt konkret er der taler om lov nr. 616 af 12. juni 2013, som træder i kraft 1. januar 2014.

Med venlig hilsen

Andreas Karoff, advokat (L)

___________________
Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dir. tlf.: 8618 6858
Mobil: 4089 3668

Mail: aka@askt.dk