Dækker ansvarsforsikringen ved en promille på 1,08?

Tak for en overordentlig god og nyttig brevkasse. En af de få.

Lørdag d. 6 sep. 1997 kørte min kone galt i vores bil. Det forløb sig ca. således. Hun var oppe på en fart af 40 - 45 km/t i andengear, hvor medpassageren pludselig råber "pas på". Min kone rykker i rattet og mister derved heredømmet over bilen (vejen var våd efter meget regn). Hun rammer bagenden af en bil, fortsætter og rammer end nu en bil, der er totalskadet, bilen fortsætter ca 10m.

Hun ringer selv til politiet. De optager rapport omkring uheldet og min kone puster i ballonen, den viser en promille på 1,05, Der bliver taget blodprøve, som viser en promille på 1,08.

Politiet har oplyst, at hun får en betinget frakendelse af kørekortet på 3 år og en bøde på ????

Forsikringsselskabet har takseret vores bil (reparationsudgift på ca 100.000 kr.), men har taget forbehold, indtil de har set politirapporten.

Mine spørgsmål er :

1) Dækker ansvarsforsikringen?

2) Dækker kaskoforsikringen?

3) Kan vi komme til at betale hele eller dele af beløbet tilbage?

SVAR:

1. Ansvarsforsikringen dækker, medmindre der foreligger forsæt eller grov hensynsløshed. Dette er ikke tilfældet i denne sag.

2. Kaskoforsikringen dækker, medmindre skaden er forvoldt ved selvforskyldt beruselse. Det antages, at promillen skal have været over 1,20, før der kan blive tale om at statuere, at skaden er forvoldt ved selvforskyldt beruselse. I denne sag kan jeg ikke tro, at forsikringselskabet vil vove at påstå, at skaden er forvoldt ved selvforskyldt beruselse.

3. I kommer jo givetvis til at betale selvrisikoen, hvis der er en sådan, og må tåle at blive rykket op i præmieklasserne, hvis dette har hjemmel i policen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg