Hvornår slettes en bøde for butikstyveri fra straffeattesten?

Jeg er i tvivl om, hvor længe en vedtaget og betalt bøde for butikstyveri står på straffeattesten.

Jeg ved, den står der 2 år fra afgørelsen, men hvilken dato er så det.

Er det datoen på det fremsendte bødeforlæg, den dato man har betalt eller, er det sidste rettidige indbetalingsdato? 

Svar:

2-års fristen regnes fra den dato du har vedtaget det fremsendte bødeforlæg modtaget af politiet.

Hvis du blot har betalt, så er det fra den dato politiet har modtaget bøden.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk