Hvor længe kan jeg få erstattet tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg var ude for en ulykke den 6-5-97 på motorvejen, hvor en modkørende bil kørte over i min vejbane og frontalt ind i den bil jeg var fører af

Jeg var "heldig" og slap med et piskesmæld i nakken.

Forsikringsselskabet har erkendt erstatningspligten, og jeg har modtaget tabt arbejdesfortjenste ind til 31-7-1997.

Nu snakker forsikringselskabet om, at deres læge skal vurdere den lægeattest, som min egen læge udfylder. Kan det få betydning for den tabte arbejdsfortjeneste jeg fremover vil modtage.

Hvor længe har jeg krav på at modtage tabt arbejdesfortjenste.

Jeg skal til nye undersøgelser og genoptræning, så jeg er stadig sygemeldt.

SVAR:

Reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste findes i erstatningsansvarslovens § 2, som lyder således:

§ 2. Erstatning for tabt arbejdfortjeneste fastsættes for tiden fra skadens indtræden, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen eller skadelidtes helbredstilstand er blevet stationær.

Stk. 2. I erstatningen fradrages løn under sygdom, dagpenge fra arbejdsgiver eller kommunalbestyrelsen og forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser til den skadelidte.

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil du kan begynde at arbejde igen i væsentligt samme omfang som tidligere, dog senest indtil det tidspunkt, hvor din tilstand er stationær, dvs. at det ikke er udsigt til at din tilstand vil blive forbedret yderligere.

Jeg vil råde dig til at få advokatbistand i erstatningssagen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg