Kan min søn få erstatning for uberettiget anholdelse?

Min søn blev i sommers anholdt af politiet sammen med nogen kammerater mistænkt for tyveri, da de havde værktøj i deres bil. 

Han var tilbageholdt ca 9 timer og efter nogen måneder har nu fået brev om, at tiltalen er frafaldet. 

Er det muligt for ham at søge erstatning for anholdelsen og hvor skal han henvende sig?

Svar:

Din søn har krav på erstatning for at have været tilbageholdt i 9 timer. Jeg går ud fra at han var anholdt og er mindst 15 år.

I henhold til retsplejeloven § 1018a, stk. 3 gives der dog ikke erstatning, såfremt den sigtede selv har givet anledning til anholdelsen.

Det er et skøn om man selv har givet anledning til anholdelsen, men et klart eksempel herpå er, at der indledningsvis gives forkerte/fejlagtige oplysninger til politiet.

Erstatningsbeløbet for  5-10 timers anholdelse er i 2008 på 3.200 kr.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk