Kan min svigermor få erstatning fra kommunen efter fald på ujævnt fortov?

I sidste måned var min svigermor så uheldig at falde på fortovet, fordi flisebelægningen var ujævn. Hun faldt og slog sig slemt - hun har udover et blåt øje m.m også brækket sin højre albue, hvilket medførte en hospitalsindlæggelse og operation. Hun lå på hospitalet i 3 dage, og skal gå med gips i 6-8 uger.

Er kommunen erstatningspligtig, når det var deres fortov som ikke var jævnt?

Hvilken form for kompensation har man krav på?

Hvis kommunen ikke er ansvarlige, hvem er så? 

Det kan jo ikke være rigtig, at man skal lave høje knæløft for at færdes trygt rundt i byen.

Svar:

En erstatningssag består groft sagt af 2 dele:

  1. En vurdering af erstatningsansvaret
  2. En erstatningsopgørelse 

Et evt. erstatningsansvar kræver, at kommunen har handlet ansvarspådragende og at ulykken kan bevises. Det vil groft sagt sige, at flisen har raget unormalt højt op og har været farlig. Kommunen har vedligeholdelsespligten, og hvis der er tale om unormale og uforsvarlige forhold, vil kommunen kunne være erstatningsansvarlig. Det kræver dog også at ulykken kan bevises. Var der vidner til faldet? Er der taget fotos af flisen? Hvis kommune benægter at der er tale om et farligt forhold ved flisen, skal din svigermor bevise sin påstand. Det kan ske ved enten syn&skøn af flisen, hvis ujævnheden ikke er udbedret eller ved vidneforklaringer og fotos. 

Hvis det lykkes at statuere et erstatningsansvar hos kommunen skal erstatningskravet gøres op. Efter erstatningsansvarsloven har din svigermor krav på at få erstatning og godtgørelse for 

  1. svie og smerte (150 kr. pr. dag hun er sygemeldt)
  2. tabt arbejdsfortjeneste
  3. helbredelses- og medicinudgifter
  4. varigt men (hvis 5% eller derover)
  5. nedsættelse af erhvervsevnen (hvis 15 % eller derover)

Husk også, at hvis svigermor har en ulykkeforsikring, skal ulykken anmeldes til forsikringsselskabet. En udbetaling fra ulykkeforsikringen kræver ikke et erstatningsansvar. 

Venlig hilsen 

Brian Bruun Hansen

Advokat

Rosberg & Haug Advokater

Nørregade 6, 3.sal

1165 København K

Tlf: 33 13 42 42