Hvordan er reglerne, hvis man får brækket næsen af en voldmand på en bar?

Min bror er blevet slået ned på en bar. Han har brækket næsen af en voldsmand . Hvordan er reglerne om erstatning? 

Min bror kom på skadestuen og lå til observation natten over og lå dernæst 14 dage i sengen. 

Han fik  behandlet næsen på ØNH-afdeling Gentofte i den periode. 

Der er optaget politirapport og skaderapport.

Svar:

I en sådan sag kan man få beskikket en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten hjælper med at opgøre erstatningskravet og fremsætte kravet i retten under straffesagen og/eller over for Voldsoffererstatningsnævnet. Salæret til bistandsadvokaten betales af statskassen. 

Den uheldige barløve vil som udgangspunkt have krav på godtgørelse for svie og smerte med 150 kr. om dagen (i 2006), tabt arbejdsfortjeneste og dækning for eventuelle positive udgifter, han måtte have haft som følge af voldsudøvelsen. Hvis han får mén af voldsudøvelsen, vil han også kunne kræve erstatning for disse.

 Hvis der har været tale om slagsmål eller lignende, kan det betyde, at en erstatning reduceres eller bortfalder.

 Med venlig hilsen

Nina Nielsen

Ret & Råd, Holbæk