Dækker kaskoforsikringen skade på motor som følge af påkørsel af kantsten?

Hvis man i sin bil som er kaskoforsikret ved et uheld kører ind i en kantsten som påfører bundkarret skade hvorved olien løber fra motoren og der efterfølgende på grund af dette sker skade på motoren, vil man så kunne få denne skade og motorskade dækket via sin kaskoforsikring.

Der er ikke tale om nogen særlig stor fejl fra førerens side, men det forhold at der i forbindelse med et vejarbejde påkøres nogle kantsten så lå på kørebanen og efter min mening ikke så voldsomt at føreren kunne regne med skade på bilen, hvilket man ikke kunne se da det jo var under vognen at skaden skete.

SVAR:

Det er en konkret bedømmelse i hver enkelt tilfælde. Skaden er som udgangspunkt dækningsberettiget.

Hvis føreren ikke vidste, at der var skade på bundkarret og olien løb ud og med god grund ikke havde anledning til at stige ud af bilen for at se om der var en skade (det har man næsten altid pligt til) - ja så kan skaden være dækket.

I en situation, hvor føreren stiger ud af bilen, men ikke kan se noget og derfor kører videre vil der normalt altid være dækning.

Bedømmelsen går altså ud på om man har været forsigtig nok - udfra en normal rimelighedsbetragtning.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat