Må man fyre en syg medarbejder?

Må man fyre en medarbejder samme dag om en sygemelding indkommer ? Det er første gang han har sygemeldt sig. Der står ingen begrundelse i opsigelsen. Og det var indenfor prøvetiden, som var 3 mdr., denne ville være udløbet 5 dage efter. Fratrædelse var d. 31.3.2005.

Er der tale om ulovlig fyring, og hvis ja, hvad kan han gøre/skal han gøre ?

Kan han få erstatning ?

Svar:

Der er fri afskedigelsesret, og en arbejdsgiver kan således afskedige en medarbejder på et hvilket som helst tidspunkt. 

Der gælder samtidig et krav til saglighed, men erstatning for usaglig opsigelse forudsætter som hovedregel ansættelse i et fuldt år med visse undtagelser, eksempelvis hvis afskedigelsen skyldes graviditet eller barsel. 

Hvis opsigelsen alene skyldes sygemeldingen, vil der således ikke være adgang til nogen form for erstatning.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk