Har alle ret til at få beskikket en forsvarer - uanset indkomst og formue?

Har alle, der bliver anklaget for en forbrydelse i DK, ret til at få beskikket en advokat, betalt af det offentlige,  uanset indkomst eller formue?

Svar:

Alle der bliver sigtet for en forbrydelse har ret til at få beskikket en advokat som forsvarer - uanset indkomst og formue.

Salæret til den beskikkede forsvarer betales af det offentlige via dommerkontoret.

Hvis man bliver dømt, vil man blive pålagt at betale omkostningerne ved sagen. Disse omfatter også salæret til forsvareren - så på den måde kommer man til selv at betale. Hvis den dømte ikke kan betale, har politiet der skal inddrive omkostningerne ingen fortrinsstilling og ofte lykkes det ikke at få den dømte til at betale.

Hvis man bliver frifundet, betaler statskassen omkostningerne ved sagen.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk